Familjehemsguidens kalenderhändelser

Innehåll Utbildningen förväntas ge deltagarna allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.  

Innehåll Utbildningen förväntas ge deltagarna allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Innehåll Utbildningen förväntas ge deltagarna allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Innehåll Utbildningen förväntas ge deltagarna allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.