Uppdrag

1714 En familj i de södra delarna av Sverige sökes till yngre tonårsflicka

Bor ni i Sveriges södra delar och är ett par som har mycket tid och engagemang att erbjuda en yngre tonårsflicka? Är ni duktiga på att vägleda, förklara och gränssätta? Flickan har haft en bristfällig skolgång och här efterfrågas ett mindre sammanhang med tydlighet och konsekvens. Inledningsvis kan en familjehemsförälder behövas hemma för att se Läs mer

1000 Familjehem med extra kompetens gällande barn och unga med funktionsvariationer sökes.

Just nu vill vi komma i kontakt med fler familjehem som tycker att det är en rolig och givande utmaning att arbeta med barn inom olika psykosociala funktionsvariationer. Främst inom diagnoser under autism paraplyet.   Kontakt oss gärna för vidare information.   Familjehemsguiden har över 20 års erfarenhet av att ha arbetat med familjehemsvård. Vi rekryterar, Läs mer

1725 Stabilt, varmt och engagerat familjehem sökes för pojke i yngre tonåren.

För en pojke i yngre tonåren sökes ett stabilt familjehem. En bra manlig förebild som vill engagera sig i pojken är önskvärt. Pojken behöver få möjlighet att skapa tillitsfulla relationer. Pojken anses trevlig och artig. Han behöver få uppmärksamhet och få känna sig viktig och sedd i hemmet. Pojken kan behöva guidning i att hitta Läs mer

1720 Familj öppen för syskonpar alternativt syskonskara sökes

Är ni en familj med stor förmåga att bemöta människor i utsatthet? Vi önskar komma i kontakt med familjehem som har en öppenhet för andra kulturer och som har mycket stöttning att erbjuda kring skolgång och hygien. Geografiskt önskemål är Östergötland, Södermanland eller Stockholm.

1719 Bor ni i Värmland och har erfarenhet av barn med särskilda behov?

Vi önskar komma i kontakt med ett familjehem inom 10 mils radie från Kristinehamn. Till en pojke i yngre skolåldern söker vi en familj med två familjehemsföräldrar som har erfarenhet av barn med särskilda behov.

1718 Norrköping med omnejd-se hit!!

Bor du/ni i Norrköping med omnejd med goda kommunala kommunikationer in till Norrköping? Familjehem med helst två vuxna sökes till flicka i högstadieålder med en person hemma på heltid. Är ni en aktiv familj som besitter värme, uppmärksamhet och gränssättning och har tid och utrymme för en bra tjej som inte är utåtagerande? Vi arbetar Läs mer

1717 Bor ni i norra Stockholm och är öppna för ett avlastningsuppdrag?

Vi önskar komma i kontakt med en familj som kan tänka sig att vara avlastningsfamilj till ett syskonpar i förskoleåldern. Kan det vara ni eller vet ni någon familj som skulle vara intresserad av att veta mer?

1701 En familj som kan erbjuda sysselsättning till en hästintresserad tonårstjej sökes!

Vi söker ett familjehem som kan hjälpa flickan att byta bana i livet. Vänligen ta kontakt för en närmare presentation av uppdraget.

1711 Vi söker en familj i Strängnäs med omnejd som är öppna för att ta emot en pojke i yngre skolåldern.

Vi vill komma i kontakt med er som har erfarenhet av barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD. Vi söker ett hem utan yngre barn. Har ni ett överskott av tid och engagemang att erbjuda och vill veta mer så är ni välkomna att höra av er.

1708 Erfaret familjehem som är djurfritt sökes. Brådskande!

För ett syskonpar sökes ett familjehem som är erfaret. Det är viktigt att kunna samarbeta med bionätverk och kunna vara tydliga. Syskonen beskrivs väluppfostrade. De behöver trygga vuxna som är lugna. En fördel är om familjehemmet har nyfikenhet kring andra kulturer än den svenska. Inga djur får finnas i familjehemmet. Ta kontakt för mer info. Läs mer